Wednesday, February 14, 2007

Cyfarfod Menter Iaith Conwy

Cyfarfod gwych gyda Meirion Davies a criw Menter Iaith Conwy, lle cafwyd trafodaeth diddorol am ddyfodol y iaith ac, yn bwysicach, rol MIC mewn hyfforddiant, yn arbennig i'r sector gwirfoddol a busnesion bach yr ardal.

Mae'n glir fod yn rhaid i Lywodraeth nesaf y Cynulliad edrych yn ddyfnach i sut mae'r iaith a diwylliant yn gallu dod a mantais cystadleuol i Gymru ac i sicrhau fod 'icons' fel yr Eisteddfod Genedlaethol yn cael arian i gefnogi gweithgareddau pwysig.

No comments: