Saturday, March 24, 2007

PWYSIGRWYDD Y SECTOR GWIRFODDOL

Cyfarfod diddorol iawn ddoe yn Crest Co-operative yn Llandudno gyda Oliver Heald, sef aelod o tim newydd David Cameron.

Mae wedi bod yn gret gweld arweinyddion yr wrthblaid yn dod i fyny o Lundain i cael trafod sut mae polisiau Prydeinig yn effeithio ar materion lleol a sut fydd aelodau newydd y Cynulliad yn gallu cydweithio i wella's sefyllfa.

Mae David Cameron wedi son yn barod sut y mae am gryfhau rol bwysig y sector gwirfoddol yn lleol, ac mi oedd y bois yn Crest yn dangos yn glir sut y mae cwmni fel yma yn gallu rhoi hyfforddiant perthnasol i bobl ifanc o gefndir difreintiedig drwy ganolbwyntio ar yr amgylchedd fel ei busnes priodol.

2 comments:

lorenzo23 said...

You write something about a co-operative and i can't read it. Looks like good news though. The Crest Co-operative looks like an interesting organisation. Don't do Finnish either.

Dylan Jones-Evans said...

Try out their website and find out more. They are a great business and worth a look if you ever get up here to North Wales.